Article in Nordic Steel & Mining Review

International magazine Nordic Steel & Mining Review has summed up 2017 with some of the most interesting news and events of the year. We are, of course, very happy to read about our Vibenite® 290 – “World’s Hardest Steel” and the benefits it offers to our clients in both efficiency and life-span of components.

Artikel i Nordic Steel & Mining Review

Den internationella tidskriften Nordic Steel & Mining Review har summerat år 2017 med några av de mest intressanta nyheterna och händelserna under året. För oss är det så klart extra roligt att läsa om vårt Vibenite® 290 – “Världens Hårdaste Stål” och fördelarna det ger våra kunder både i form av ökad effektivitet och livslängd på komponenter.

1712 Nordic Steel Mining Omslag 212x300 1
1712 Nordic Steel Mining Swedish company behind... 211x300 1

Sign up for our newsletter

Our latest news:

Share this post: