Memberships

The Swedish Security and Defense Industry Association (SOFF)

EIT Raw Materials

The European Powder Metallurgy Association (EPMA)

The European Raw Materials Alliance (ERMA)

Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals

Föreningen för Svensk Additiv Tillverkning (Association for Swedish Additive Manufacturing)